ศูนย์บริการทั่วไป (GS) โตโยต้าเอกนิมิตไทย

บริการด้านรถยนต์แบบครบวงจร และมาตรฐานสูงสุด เพื่อคุณภาพที่คุณมั่นใจได้

1.1

บริการครบวงจร

 1. บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง
 2. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง
 3. บริการระบบปรับอากาศรถยนต์
 4. บริการแบตเตอรี่ยางรถยนต์และระบบช่วงล่าง
 5. ครบครันด้วยความสะดวกสบายภายในห้องพักลูกค้า
 6. เคียงข้างทุกการเดินทางด้วยศูนย์บริการโตโยต้า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ

2.1

คุณภาพและมาตรฐานโตโยต้า

 1. ดูแลรถคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมจากสถาบันโตโยต้าซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน
 2. รู้จักรถโตโยต้าดีกว่าใครด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันและทันสมัยออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์โตโยต้า โดยเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์งานซ่อมแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 3. ใช้อะไหล่แท้โตโยต้า เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการ ซ่อมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์บริการทั่วประเทศ
 4. มั่นใจได้ด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปีหรือ 20,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (รับประกันงานซ่อมในจุด ที่ลูกค้าเข้ารับบริการ)

 


 

4

การรับประกันคุณภาพ

โตโยต้ามีนโยบายการรับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม โดยทางศูนย์บริการโตโยต้าจะรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้โตโยต้า ซึ่งผ่านการติดตั้งตามมาตรฐานโตโยต้าโดยศูยน์บริการมาตรฐานของผู้แืทนจำหน่าย รวมถึงคุณภาพงานซ่อมและผลกระทบอื่นๆ จากงานซ่อมนั้นๆเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ถึงระยะใดก่อน

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 1. การดัดแปลงสภาพ ติดตั้ง การแก้ไขใดๆจากศุนย์บริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
 2. ไม่ใช่อะไหล่แท้โตโยต้า
 3. ความเสียหายจากการขนส่ง
 4. อุบัติเหตุ ใช้ผิดประเภท ใช้ในทางที่ผิด การจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 5. ผลกระทบเนื่องจากการบำรุงรักษา ทำความสะอาดไม่ถูกต้อง
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ สูญเสียเวลาความเสียหายของธุรกิจ
 7. กลุ่มชิ้นส่วนที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ยางใบปัดน้ำฝน ฟิวส์ หลอดไฟ หัวเทียน ผ้าเบรก สายพาน สายพานราวลิ้น ที่สึกหรอ เป็นต้น
 8. การซ่อม ดัดแปลง อะไหล่ที่เสียหาย เช่น การซ่อมหม้อน้ำ เจียระไนชิ้นส่วน เชื่อมท่อไอเสีย เป็นต้น