ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (BP)

ความเชื่อมั่นของลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการของ โตโยต้า เอกนิมิตไทย

การประเมินราคาที่แม่นยำ

 • ประเมินราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ประเมินราคาด้วยพนักงานรับรถที่มีประสบการ์ณ

เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการใช้งาน
 • ห้องพ่น อบสี มาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสีรถให้กลับมาสวยงามดังเดิม
 • พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้า มั่นใจในคุณภาพทุกคัน

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

 • พนักงานซ่อมตัวถังและสีของโตโยต้าเอกนิมิตไทย ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมโตโยต้า
  และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยหลักสูตรมาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัย และครูฝึกที่มากด้วย
  ประสบการณ์

สีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานเดียวกับโรงงาน

company-service

การรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

รับประกันงานซ่อมตัวถังและสี ระยะเวลา 12 เดืือน หรือ รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร ( แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน )