โปรโมชั่นพิเศษ ฝนนี้ถูกใจ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน

โปรฝนนี้ถูกใจ

ลูกค้าทั่วไปที่ได้รับใบปลิวนี้ หรือ ลูกค้า Save ภาพนี้แล้วมายื่น เมื่อนำรถเข้าศูนย์บริการได้รับ Voucher 300 บาท