นัดหมายล่วงหน้าจะได้ส่วนลด ค่าแรง 10% ค่าอะไหล่10 %

  • แต่ถ้าcall center เป็นคนโทรไปทำการนัดหมายแล้วลูกค้าตัดสินใจนัดกับเราเลย
  • จะได้เช็คฟรี 24 รายการ+ ค่าอะไหล่เพิ่มเป็น 15%