หมายเหตุ

สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560