1. รับรองการใช้งานแบตแตอรี่ไฮบริดต่อเนื่องจากการรับประกันในปีที่ 5 ครอบคลุมปีที่ 6 – 10 แบบไม่จำกัดระยะทาง
  และรับรองการใช้งานระบบไฮบริดต่อเนื่องจากการรับประกันในปีที่ 3 ครอบคลุมปีที่ 4 – 5 แบบไม่จำกัดระยะทาง
 2. รับประกันต่อเนื่องนับจากระยะเวลารับประกัน หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์ จากระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
  (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์
 3. สำหรับการเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 – 100,000 กิโลเมตร หรือภายในระยะเวลา 5 ปี (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น
  (เฉพาะค่าแรง ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่้นๆ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
 • ข้อเสนอทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000
  หรือโทรต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม.
  ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th หรือ Facebook page : Toyota Motor Thailand