IMG_0742

 

 

* สำหรับผู้ทดลองขับรถโตโยต้าทุกรุ่นตั้งแต่ 12 มิ.ย. – 31 ก.ค. 59 โดยต้องลงทะเบียนทดลองขับจากพนักงานขายเพื่อรับข้าวรัชมงคล มูลค่า 90 บาท
ลูกค้าที่รับข้าวจากกิจกรรม “พาเหรดความสุขจากโตโยต้า” แล้วไม่สามารถรับข้าวจากกิจกรรม “โชคชุ่มฉ่ำ กระหน่ำรับฝน” ได้ สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
** กิจกรรมลุ้นรับบัตรกำนัล : ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่จองรถโตโยต้าทุกรุ่น ตั้งแต่ 12 มิ.ย. – 31 ก.ค. 59 และออกรถภายใน 31 ส.ค. 59 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
สำหรับลูกค้าทั่วไปลุ้น 20,000 บาท 500 รางวัล และลูกค้าเก่าโตโยต้าลุ้น 40,000 บาท 500 รางวัล (ตรวจสอบจากสมุดจดทะเบียนรถคันเก่าซึ่งมีชื่อลูกค้าเป็นผู้ครอบครองในปัจจุบัน) รวม 1,000 รางวัล มูลค่า 30,000,000 บาท
จับรางวัล ณ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 วันที่ 21, 28 มิ.ย. , 5, 12, 20, 26, ก.ค. และ 2 ส.ค. 59 และประกาศรายชื่อทาง www.toyota.co.th วันที่ 24 มิ.ย., 1, 8, 15, 22, 29 ก.ค., 5 ส.ค. 59
ผู้โชคดีติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง โทร 0-2305-2287 ในวันเวลาทำการ โดยต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาสมุดจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถภายใน 15 ก.ย. 59
ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
ชื่อ-นามสกุลผู้โชคดีต้องตรงกับชื่อในเอกสารทั้งหมดที่ใช้รับรางวัล
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้ ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด พนักงานบริษัทฯ พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย โตโยต้าใกล้บ้าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทร. ฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน หรือบริการข้อมูลทาง www.toyota.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด