ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.55% มูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมไม่ต้องดาวน์ และไม่ต้องมีผู้ค้ำ
*ข้อเสนอขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินที่ท่านรับเงินเดือน
9 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565


รายละเอียด

1. รับเงินเดือนผ่านธ.กรุงเทพ (เช่าซื้อผ่านโตโยต้าลีสซิ่ง)
ลดดอกเบี้ย 0.40% หรือ ลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.55% พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องดาวน์ และ ไม่ต้องมีผู้ค้ำ (ตามเงื่อนไขของโปรแกรม   Buy Easy)

2. รับเงินเดือนผ่านธ.ไทยพาณิชย์ (เช่าซื้อผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์)
ลดดอกเบี้ย 0.25% พร้อมรับ E-Coupon สุงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อตามกำหนด

3. รับเงินเดือนผ่านธ. ทหารไทยธนชาต (เช่าซื้อผ่าน ธ. ทหารไทยธนชาต)
ลดดอกเบี้ย 0.30% พร้อมเงื่อนไขผ่อนยาวสูงสุด 96 เดือน

4. รับเงินเดือนผ่านธ.กรุงศรีอยุธยา (เช่าซื้อผ่านกรุงศรีออโต้)
ลดดอกเบี้ย 0.40% พร้อมเงื่อนไขผ่อนยาวสูงสุด 90 เดือน และรับ Gift voucher มูลค่า 1,000 บาท

5. รับเงินเดือนผ่าน ธ.ไอซีบีซี (เช่าซื้อผ่านลีสซิ่งไอซีบีซี)
ลดดอกเบี้ย 0.40%

6. รับเงินเดือนผ่านธ.กสิกรไทย (เช่าซื้อผ่านลีสซิ่งกสิกรไทย)
ลดดอกเบี้ย 0.40%


หมายเหตุ

  • สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไอซีบีซี
  • เงื่อนไขพิเศษทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย), ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาต, กรุงศรี ออโต้, บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะรุ่นรถโตโยต้าที่เข้าร่วม ได้แก่ YARIS ATIV และ YARIS
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมการตลาดเฉพาะกลุ่มอื่นๆได้
  • ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
  • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด