รถยนต์โตโยต้า

Hilux Revo Smart Cab

  • แกลอรี่
  • เลือกสี

รุ่นและราคารถยนต์ Hilux Revo Smart Cab

Prerunner 2X4 2.4G Rocco

830,000

Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco

879,000

4X4 2.8G Rocco

943,000

Z Edition 4X2 2.4J Plus

592,000

Z Edition 4X2 2.4J Plus AT

691,000

Z Edition 4X2 2.4E

682,000

Prerunner 2X4 2.4J Plus

672,000

Prerunner 2X4 2.4E

721,000

Prerunner 2X4 2.4E AT

770,000

Prerunner 2X4 2.4E Plus

751,000

Prerunner 2X4 2.4E Plus AT

800,000

4X4 2.4E Plus

820,000

4X4 2.8G

899,000

ดาว์นโหลด โบรชัวร์

ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับเปิดไฟล์ Brochure