เงื่อนไข

* สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

** เงื่อนไขดอกเบี้ย เฉพาะบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  • ระยะเวลาร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 (โดยวันสิ้นสุดโครงการนับถึงการทำ Booking เข้ามาในระบบ DDMS Fleet และการทำ Application ของสถาบันการเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น) และส่งมอบรถภายใน 31 กรกฎาคม 2561
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • รถที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับ ไฮลักซ์ รีโว่ ทุกรุ่น , วีออส ทุกรุ่น, ยาริส ทุกรุ่น, เอทีฟ ทุกรุ่น, อัลติส เกียร์ อัตโนมัติ ทุกรุ่น
  • เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำที่ประจำอยู่ในเขตพื้นที่การขาย
  • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทร.ฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th