เพื่อสุขอนามัยความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ โตโยต้าเอกนิมิตไทยได้ดำเนินการฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์ Infinite Purity Coating ซึ่งเป็นนาโนไทเทเนียมไดออกไชด์ Nano-TiO2 สามารถต่อต้านและขจัดแบคทีเรีย ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย)