โตโยต้าเอกนิมิตไทยได้จัดกิจกรรม Yaris & Ativ Exclusive
พาท่านลูกค้าที่สนใจทดลองสมรรถนะรถยนต์ Yaris และ Ativ
ในวันที่ 16 พ.ย. 60 ณ Toyota Driving Experience Park
สนามทดสอบแห่งนี้เป็นศูนย์ขับทดสอบรถยนต์โตโยต้า
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มีสถาณที่ต้อนรับจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยของโตโยต้า
และสนามทดสอบทั้ง On Road และ Off-Road
ภาพบรรยากาศ พาลูกค้าร่วมกิจกรรมทดลองขับ