3.1

 

แม้คุณจะมีเวลาน้อย แต่การเช็คระยะรถยนต์อย่างสม่ำเสมอก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น เพราะชิ้นส่วนภายในรถยนต์ย่อมมีอายุการใช้งาน ดังนั้นเพื่อคงขีดสุดของสมรรถนะ และความปลอดภัยของ ทุกชีวิตในรถ จึงควรนำรถเข้าเช็คระยะทุก 10,000 กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน พร้อมเจาะจงเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพและอะไหล่แท้จากโตโยต้า เพียงเท่านี้รถของคุณ ก็จะใช้งานได้นานขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน 60 นาท

  1. ลูกค้ารอรับที่ศูยน์บริการเท่านั้น
  2. ช่องซ่อมและช่องล้างรถว่าง พร้อมนำรถเข้าซ่อมและล้างทันที
  3. เป็นงานเช็คระยะเลขคี่เท่านั้น ( ระยะ 10,000 กม., 30.000 กม., 50.000 กม., 70.000 กม. และ 90.000 กม. เท่านั้น)
  4. ไม่มีงานซ่อมเพิ่มเติมจากรายการเช็คระยะ
  5. ยกเว้นรถที่ผ่านการดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานจากโรงงานโตโยต้า
  6. นาฬิกาที่ใช้ในการจับเวลาซ่อม 60 นาที เป็นนาฬิการของศูยน์บริการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  7. เวลาพร้อมส่งมอบ คือ เวลาที่ลูกค้ารับทราบจากผู้บริหารงานบริการ (SA) ว่ารถเสร็จพร้อมส่งมอบ
  8. ศูยน์บริการโตโยต้าขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า